Byty Pod Vinicou

VÝSTAVBA POKRAČUJE

V rukách oceňovaného zhotoviteľa Hornex


Na výstavbe Pod Vinicou sa pokračuje. Väčšina bytových domov dosahuje svoju konečnú podlažnosť a následne sa začína s prácami na uzatvorenie hrubej stavby. Súbežne budú prebiehať aj práce na strechách, na montáži okien, balkónových dverí a iných stavebných otvoroch. V jednotlivých bytových domoch sa realizujú rozvody zdravotechniky, vzduchotechniky, vykurovania, silnoprúdu a slaboprúdu.