Byty Pod Vinicou

ZAČALA SA VÝSTAVBA

V rukách oceňovaného zhotoviteľa Hornex


Na výstavbe Pod Vinicou pracuje generálny zhotoviteľ stavby, slovenská stavebná firma Hornex, ktorá viackrát získala cenu Stavebná firma roka. Medzi ich zrealizovanými stavbami nájdeme projekty ocenené v súťaži Stavba roka a mnohé známe stavebné diela. Ako za zhotoviteľa povedal manažér stavby Ing. Marek Jedinák: “Výkopové práce úspešne napredujú a momentálne prebieha zakladanie stavby - betonáž základových dosiek a izolácia stavby voči vode a vlhkosti. Už čoskoro začnú na základových doskách vyrastať stavebné prvky, postupne formujúce budúci tvar budov.” Podľa harmonogramu stavebných prác by mala byť hrubá stavba dokončená v roku 2020. Predbežný termín kolaudácie projektu je v závere roka 2021.